Goudmijnaandelen

Toen ik besloot goudmijnaandelen te kopen ben ik mij eens goed in de materie gaan verdiepen. Je kunt geen aandelen van een goudmijn kopen. Wel van een goudmijnbedrijf dat een of meerdere goudmijnen in bezit heeft. Voordat je een dergelijk aandeel koopt is het nodig om zowel de goudmijn als het goudmijnbedrijf zelf te beoordelen.

Ik doe dat aan de hand van een aantal criteria. Er zijn veel goudmijnbedrijven en nog veel meer goudmijnen. Ik wil alleen de beste goudmijnaandelen kopen. Goudmijnaandelen met een beperkt risico maar met grote kansen op een hoog rendement.

Het was een hele zoektocht en heel wat goudmijnaandelen zijn afgevallen. Hieronder een aantal criteria die ik gebruik om te beoordelen of een goudmijnaandeel koopwaardig is.

Het management van een goudmijnbedrijf

Het management van een goudmijn bestaat altijd uit 2 even belangrijke afdelingen. De goudmijndeskundigen en de financiële experts. Dat er mijnbouwdeskundigen nodig zijn ligt voor de hand. Maar onderschat de financiële afdeling niet. Die is veel zwaarder dan bij een normaal bedrijf.

Er zijn enorme investeringen nodig om een nieuwe goudmijn op te starten. Het aantrekken van voldoende investeerders is cruciaal voor een goudmijnbedrijf. Gronden, rechten enz. moeten aangekocht worden. Die zijn meestal in handen van gespecialiseerde goudexploratiebedrijven. Vaak worden die bedrijven te samen met de rechten en het stuk grond wat men in bezit heeft overgenomen.

Dan is er nog de verkoop van het goud. Men kan het op voorhand aan streamers of royaltiebedrijven verkopen. Ook kan men met de verkoop van goud wachten op betere prijzen. Een goudmijn is een complex gebeuren. Het bestaat uit de goudmijn zelf en daarnaast een fabriek die het goud uit het gesteente kan halen.

Goudmijnen liggen in onherbergzame gebieden en vaak in landen die niet zo stabiel zijn. Alleen een goed maar vooral zeer ervaren managementteam kan succesvol een goudmijnbedrijf runnen.

Ik kijk altijd hoeveel ervaring het managementteam heeft en waar men voorheen heeft gewerkt. Als het managementteam van succesvolle goudmijnbedrijven afkomstig is dan is dat voor mij een grote plus.

Hoeveel goudmijnen heeft men?

Met slechts 1 goudmijn is men te afhankelijk van de resultaten van die ene mijn. Technische problemen, natuurgeweld, stakingen of problemen met de lokale overheid zijn zaken die kunnen voorkomen. Komt die ene goudmijn stil te liggen dan zal dat grote gevolgen voor het aandeel hebben.

Een paar hele grote goudmijnbedrijven hebben veel goudmijnen in productie. Daar ben ik ook niet in geïnteresseerd. Het beperkt de groei mogelijkheden. Als men al meer dan 10 goudmijnen in productie heeft is het lastig om te verdubbelen door er nog eens 10 meer in productie te nemen. Zo vaak wordt er geen goud gevonden.

Groeien kan dan alleen door overnames. Stijgt de goudprijs hard dan zijn die overnames ineens veel te duur en dus onmogelijk. Een groot goudmijnbedrijf heeft daarom beperkte groeimogelijkheden. Komt nog bij dat de levensduur van een goudmijn vaak minder dan 10 jaar is.

Alleen al om de productie op peil te houden kost het veel moeite om telkens nieuwe goudmijnen in productie te nemen. Hier boven staan de redenen waarom ik alleen goudmijnaandelen koop van kleine tot middelgrote goudmijnbedrijven. Net groot genoeg om het risico te beperken maar niet te groot waardoor er nog groeimogelijkheden zijn.

Waar liggen de goudmijnen?

Goudmijnen komen in bijna de gehele wereld voor. Grote goudmijnen met relatief lage productiekosten liggen veelal in Zuid Amerika en Afrika. Kleinere goudmijnen met relatief hoge productiekosten zijn er in Europa. Azië is in opkomst. In Australië, de VS en Canada veel goudmijnen met vaak redelijk hoge productiekosten.

Het is een afweging van risico en opbrengst. Een goudmijnbedrijf met veel mijnen in Afrika en Zuid Amerika kan grote winsten maken. Maar het risico van lokale overheden die de goudmijn stilleggen, wilde stakingen, ziekte epidemieën of onrusten is aanzienlijk. Goudmijnen in andere delen van de wereld hebben daar minder last van. Maar een lagere goudopbrengst en hogere kosten drukken de winstgevendheid.

Ik wil altijd een goede mix van de goudmijnaandelen die ik koop. Wat goudmijnen uit Zuid Amerika en Afrika voor het hoge rendement en ook wat goudmijnen uit o.a. Canada en de VS om het risico te beperken.

AISC

Iedere goudmijn heeft een AISC. Dat staat voor All-in sustaining cost. Het geeft de totale kosten weer die nodig zijn om 1 ounce goud te delven. Ligt de AISC hoger dan de goudprijs dan is de goudmijn niet rendabel. Bij de meeste goudmijnen in productie ligt de AISC tussen de 500 en 1000 dollar per ounce.

Die 1000 dollar is de bovengrens bij een goudprijs van 1200 dollar. Daaruit is te concluderen dat men een goudmijn pas in productie neemt als er minimaal 20% rendement mogelijk is. Heel belangrijk! Bij een stijgende goudprijs kunnen slapende of nog niet opgestarte goudmijnen ineens wel winstgevend worden.

Een goudmijnbedrijf dat dergelijke goudmijnen in bezit heeft kan dan snel de productie opvoeren. Dat maakt een dergelijk goudmijnaandeel heel interessant.

Maar je kunt meer met de AISC. Goudmijnen onderling vergelijken bijvoorbeeld. Dan is er nog een veel gemaakte fout. In welke goudmijnaandelen wilt u gaan beleggen, die met een hoge of een lage AISC?

De meeste beleggers zullen antwoorden die met een zo laag mogelijke AISC. Dat is niet het goede antwoord. Daalt de goudprijs dan zal een goudmijn met een lage AISC toch winstgevend blijven. Maar wel minder winst en het aandeel zal gaan dalen. Wel minder dan dat van een goudmijnaandeel met een hogere AISC.

Als ik een dalende goudprijs verwacht ga ik uiteraard nooit in goudmijnaandelen beleggen. Ik ga in goudmijnaandelen beleggen als ik juist een hogere goudprijs verwacht. En dan wil ik graag beleggen in goudmijnaandelen met een hoge AISC.

Dat werkt als volgt. Stel de goudprijs stijgt van 1200 naar 1400 dollar. Een goudmijn met een AISC van 500 dollar maakt dan geen 700 maar 900 dollar winst per ounce. Maar een goudmijnaandeel met een AISC van 1000 dollar maakt geen 200 maar 400 dollar winst per ounce. Een verdubbeling van de winst!

Met een gelijkblijvende koerswinstverhouding kan het goudmijnaandeel dan ook verdubbelen. Ik kijk altijd heel goed naar die AISC alvorens ik in een goudmijnaandeel beleg. Tegen betaling kunt u zien in welke goudmijnaandelen ik beleg. U kunt ze daarna direct bij uw eigen broker kopen: Prijslijst

Wel, geen verlies

Bij een lage goudprijs kunnen goudmijnbedrijven verlies maken. Het is altijd belangrijk om goed te weten waarom men verlies maakt. Er kunnen allerlei structurele en niet snel oplosbare problemen zijn. Met het doorspitten van de kwartaalcijfers krijg ik dat boven tafel. Zit het structureel fout dan beleg ik niet in een dergelijk goudmijnaandeel.

Heeft het verlies voornamelijk te maken met een te lage goudprijs dan kan een dergelijk goudmijnaandeel heel interessant zijn. Het aandeel zal omdat er verlies gemaakt wordt heel laag staan. Gaat de goudprijs stijgen en slaat verlies om in winst dan vliegt de waarde van het goudmijnaandeel omhoog.

Het is daarom de moeite waard om de kwartaalcijfers van verliesmakende goudmijnbedrijven goed te bestuderen. Ik heb dat gedaan. Veel vielen af. De enkeling die overbleef kan als de goudprijs gaat stijgen prachtige rendementen opleveren.

Wat is de levensduur van de goudmijn?

Vroeger hadden goudmijnen vaak een levensduur van 50 jaar of meer. Met de huidige moderne apparatuur kan men een kleinere goudmijn binnen 10 jaar leeg hebben. Grote goudmijnen hebben een levensduur van 20 jaar of meer.

Het is dus belangrijk om te weten hoeveel jaar goudmijnen nog meegaan. Je wilt niet beleggen in goudmijnaandelen met daarin opgenomen alleen goudmijnen die binnen 2 jaar leeg zijn.

Zijn er grote aandeelhouders?

Bij normale beursgenoteerde bedrijven is dit niet zo belangrijk. Bij goudmijnaandelen is dit zeer belangrijk. Bij goudmijnen is het heel normaal dat grote goudmijnbedrijven investeren in kleinere goudmijnbedrijven. Men heeft dan 5 tot 30% van de aandelen in handen.

Dat gaat als volgt. Een goudmijn is zeer kapitaalintensief. Er is een constante zoektocht naar geld en investeerders. Zeker in de fase dat men al wel goud heeft gevonden maar de goudmijn nog niet in productie is. Op basis van meetresultaten moet men dan aan geld zien te komen. Veel geld, er zijn vaak honderden miljoenen nodig om een goudmijn op te starten.

De meest gebruikte manier om aan geld te komen is de uitgifte van aandelen. Hele grote goudmijnbedrijven zijn altijd op zoek naar nieuwe goudmijnen. Door een aandelendeal kan men al in een vroeg en goedkoop stadium een belang in een goudmijnbedrijf met een opstartende goudmijn nemen.

Door het aandelenbezit kijkt men over de schouder mee, kan men later nog meer aandelen kopen en draagt men vaak ook kennis over. Het is voor mij een groot pluspunt als een concurrerend groot goudmijnbedrijf ook aandelen in bezit heeft. Zij hebben de deskundigheid en ervaring om te zien of de goudmijn kans van slagen heeft.

Indien nodig kunnen ze met advies de helpende hand bieden. Zijn er tegenvallers waardoor er meer geld nodig is dan zal men dat in ruil voor meer aandelen ter beschikking stellen. Het komt redelijk vaak voor dat men uiteindelijk alle aandelen opkoopt en de andere aandeelhouders met een mooi rendement uitgekocht worden.

Hoeveel jaar bestaan ze al?

Veel beleggers zien zeer ten onrechte goudmijnaandelen als het beleggen in risicovolle bedrijven die ieder moment kunnen omvallen. Dat is zeer onterecht. Het beleggen in goudmijnaandelen is speculatief vanwege de grote koersschommelingen. Maar dat goudmijnbedrijven altijd op het randje van faillissement balanceren en er telkens omvallen is absoluut niet juist.

Veel goudmijnbedrijven bestaan al tientallen jaren. De nieuwere namen die je ziet zijn vaak bedrijven ontstaan uit het samenvoegen van meerdere kleine goudmijnbedrijven die ook al tientallen jaren bezig waren. Overnames en samengaan komt bij goudmijnbedrijven vaker voor dan bij andere bedrijfstakken.

Echte faillissementen zie je zelden. Een goudmijnbedrijf kan door allerlei omstandigheden verlies maken en in de problemen komen. Maar zolang men gronden in bezit heeft waar goud in zit maakt een overname veel meer kans dan een faillissement.

Bestaat een goudmijnbedrijf al tientallen jaren dan zie ik dat als pluspunt. Is het ontstaan uit het samengaan van meerdere andere goudmijnbedrijven dan heb ik er geen enkel probleem mee. Bij een goudmijnbedrijf dat slechts enkele jaren geleden uit het niks is opgestart ben ik voorzichtig.

Hoeveel goudmijnen zitten in de opstartfase?

Omdat goudmijnen een beperkte levensduur hebben is het nodig dat een goudmijnbedrijf al nieuwe goudmijnen in de opstartfase heeft. Van goud vinden totdat de goudmijn in productie is zit gemiddeld 7 jaar. Het is overigens niet altijd nodig dat een goudmijnbedrijf zelf over goudmijnen in de opstartfase beschikt.

Men kan aandelen van bedrijven met opstartende goudmijnen hebben. Het komt voor dat men dan later samen de goudmijn gaat runnen. Grotere goudmijnbedrijven doen nog wel eens een overname om op die manier nieuwe goudmijnen in bezit te krijgen.

Overnames en deelnames zijn uiteraard duurder dan zelf al een aantal goudmijnen in de opstartfase te hebben. Een aantal eigen goudmijnen in de opstartfase zie ik als een groot pluspunt.

Hoeveel gebieden heeft men in onderzoek?

Voordat een goudmijn opgestart kan worden is er onderzoek nodig. Dat kost veel tijd en geld. Het begint met de aankoop of de rechten van de grond. Als uit boringen blijkt dat er goud in de grond zit is die grond ineens veel meer waard. Men kan er dan voor kiezen om er zelf een goudmijn op te starten.

Het komt ook voor dat men om financiële middelen vrij te maken het stuk grond of de rechten met aantoonbare goudvoorraad verkoopt. Het is een groot pluspunt als men eigen gronden in onderzoek heeft. Zeker als die in kansrijke gebieden liggen. Een nog groter voordeel is als boringen al hebben uitgewezen dat er goud in de grond zit. Dan is het een kostbaar bezit geworden.

Zoals u hierboven kunt lezen komt er heel wat bij kijken om de juiste goudmijnaandelen te selecteren. Ik heb er zelf 12 gevonden waar ik in beleg. 

Prijzen 2, 4, 7 of 12 goudmijnaandelen. Koop ze daarna bij uw eigen broker: Prijslijst

De 12 goudmijnaandelen waarin ik beleg: klik hier