De beste goudmijnaandelen

Met de beste goudmijnaandelen bedoel ik dan uiteraard de beste goudmijnaandelen om in te beleggen. Beleggen in goudmijnaandelen is nog meer dan bij gewone aandelen een afweging van risico en rendement. Die verhouding tussen risico en rendement moet goed zijn.

Ik wil best in een wat meer risicovol goudmijnaandeel beleggen als er maar een heel hoog rendement tegenover staat. Aan de andere kant is ook bij goudmijnaandelen een goede spreiding zeer noodzakelijk. Nooit alleen in die ene gouden kans beleggen. Maar het risico spreiden over meerdere verschillende goudmijnaandelen.

Ik beleg daarom in 7 verschillende goudmijnaandelen. Een aantal met een beperkt risico en een paar met een hoger risico maar wel met kans op hele hoge rendementen. Verder heb ik ook nog een belangrijke voorwaarde.

Naast een stijgende goudprijs moet een goudmijnbedrijf nog een ander groot voordeel hebben om er in te beleggen. Zo probeer ik zowel van een hogere goudprijs als van een ander voordeel te kunnen profiteren.

Anders gezegd; bij een gelijkblijvende goudprijs moet het goudmijnaandeel toch nog kunnen stijgen. Hieronder wat volgens mij de beste goudmijnaandelen zijn om in te beleggen.

Goudmijnaandelen van hele grote goudmijnbedrijven

In de allergrootste goudmijnbedrijven beleg ik niet! Dat klinkt raar maar ik leg het uit. Het aandeel stijgt en daalt bij grote goudmijnbedrijven het minst. Dat maakt het al minder interessant. Het groeipotentieel is ook heel beperkt. Een heel groot goudmijnbedrijf kan op eigen kracht niet ineens verdubbelen.

Nog lastiger is dat goudmijnen uiteindelijk een keer uitgeput raken. Een groot goudmijnbedrijf is dus constant op zoek naar nieuwe goudmijnen. Eigen gronden zijn daarvoor vaak niet voldoende. Om de capaciteit op niveau te houden moet men vaak kleine concurrenten overnemen of gronden van concurrenten aankopen.

Bij lage goudprijzen geen groot probleem. Maar gaat de goudprijs stijgen dan worden die aankopen wel heel duur. Het zal het totale rendement drukken. Ik beleg dus niet in de hele grote goudmijnbedrijven omdat de aandelen niet optimaal van een hogere goudprijs kunnen profiteren. De 12 goudmijnaandelen waarin ik wel beleg: Klik hier

Goudmijnaandelen van middelgrote goudmijnbedrijven

Daar beleg ik graag in. Uiteraard moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Er zijn meerdere punten die voor mij een grote plus kunnen zijn:

- Stijgende productie

- Dalende kostprijzen (AISC)

- Nog een paar goudmijnen in aanbouw

- Goed en ervaren management, liefst komend van een groot goudmijnbedrijf

- Nog niet zo bekend en daarom (nog) een achterblijver op de beurs

- Bezit van gronden met daarin aangetoond goud

- Meerdere goudmijnen in productie

- Winst maken is niet altijd nodig maar er moet wel een gezonde financiële basis zijn

- Belangrijke aandeelhouders waaronder grote goudmijnbedrijven

- Het goudmijnaandeel moet goed reageren op de goudprijs

Uiteraard hoeft er niet aan alle bovenstaande voorwaarden voldaan te worden. Maar hoe meer van dergelijke pluspunten des te interessanter het goudmijnaandeel.

Goudmijnaandelen van kleinere goudmijnbedrijven

Hier zitten de grote kanshebbers maar ook de miskleunen onder. Voordat ik in een dergelijk goudmijnaandeel beleg doe ik grondig onderzoek. De meesten vallen dan af. Die enkele die overblijft heeft altijd nog een wat bovengemiddeld risico maar ook kansen op een gigantisch rendement.

Over het algemeen heb ik de eis dat er al minstens 1 goudmijn in productie moet zijn. Men moet ook al meerdere jaren bestaan. Er moet een ervaren management zitten. De financiële basis moet sterk genoeg zijn.

Ik zie altijd graag dat een deel van de aandelen in handen van kapitaalkrachtige en ervaren partijen zijn. Hoofdvoorwaarde is natuurlijk dat er een enorm groeipotentieel moet zijn.

Goudzoekers

Dit zijn bedrijven met een bovengemiddeld risico. Ze verdienen meestal niks en geven alleen maar geld uit om boringen te doen. Om de zoveel tijd moet men nieuwe aandelen uitgeven om nog meer boringen te kunnen financieren. 

Weet men echter voldoende goud te vinden dan kan het aandeel met meer dan 1000% stijgen. Het juiste instapmoment is echter zeer belangrijk.

Ik durf ook alleen tijdens een bullmarkt in goudzoekers te beleggen. Want alleen dan kan een succesvolle goedzoeker aan voldoende financiële middelen komen om een boorprogramma te versnellen. 

Het eerste succes is inmiddels behaald met een Australische goudzoeker wiens aandeel iets meer dan een half jaar na aankoop met 1700% steeg. 17x de investering dus.

Prijzen 2, 4, 7 of 12 goudmijnaandelen. Koop ze daarna bij uw eigen broker: Prijslijst

De korte info van de 12 goudmijnaandelen waarin ik beleg: klik hier